เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด             

 

  • นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อย
  • เก็บรองเท้า และกระเป๋าไว้ใน Locker และ ล็อคกุญแจ Locker ทุกครั้งเพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย   
  • ไม่นำขนม อาหาร และเครื่องดื่มมารับประทานในห้องสมุด
  • เมื่อนำหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ออกมาอ่านหลังจากอ่านเสร็จแล้วให้เก็บไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย 
  • ไม่เล่น หรือส่งเสียงดังในห้องสมุดเพราะจะเป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น
  • โปรดใช้สิ่งพิมพ์ เอกสาร และหนังสือของห้องสมุดด้วยความระมัดระวังไม่ฉีกขาดเสียหาย
  • ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในหนังสือถ้านักเรียนตัด ฉีก หนังสือ จะต้องชดใช้เป็น 2 เท่าของหนังสือ และต้องได้รับโทษ
  • นักเรียนที่มีปัญหาในการใช้ห้องสมุดให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือครูบรรณารักษ์

 ระเบียบการ ยืม - คืน วัสดุสารนิเทศ 
คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 

  

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.