เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ตำราวิทยาการก้าวหน้า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = Recent advances in sexually transmitted diseases ..
   นิวัติ พลนิกร / 2537
   หนังสืออ้างอิง ที่ มุมหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 616 น37ว 
สุขภาพคนไทย 2555 : ความมั่นคงทางอาหาร เงินทองของมายา... ข้าวปลาสิของจริง..
   ฤทัย กาญจนะจินดา / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
613 ฤ43ส 
หลักการผลิตสัตว์โดยภาพถ่าย = The principles of animal production and practices
   สุรชัย ชาครียรัตน์ / 2529
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
636.08 ส57 
เฉลิมพระเกียรติ 9 ทศวรรษมหาราชัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..
   ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.15 ท36ฉ 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
523.2 ล 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
 
"กิน" เป็น "สุขภาพดี"
   ทัศอร วิศมลบูลย์ / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
613 ท36ก 
"ฝรั่ง" ที่คนไทยต้องรู้จัก
   สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
305.3069 ส54ฝ 
"หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"
   ลุงเจือ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
338.8 ล47ห 
"แฮนด์บอล" : รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการเล่น
    / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
796.3 ฮ95 
"๘๔ กษาปณ์แห่งองค์ราชัน": หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 ..
    / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
737.495 ป93 
"๘๔ กษาปณ์แห่งองค์ราชัน"[สื่อวีดิทัศน์]: หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาค..
    / 2556
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD 208 ป93 
'ลุยโจทย์คลังข้อสอบคณิตศาสตร์ม.ต้น(ม.1-2-3)ฉบับคิดลัดข้อสอบเพื่อเตรียมศึกษาต่อ..
   ธวัชชัย บุญเลิศ / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ตส500 ธ35ล 
1 ปี สพฐ.ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 025.04 ส56ค 
1,000คำสำคัญอ่านกันให้ถูกต้อง
   บุญเสริม ฤทธาภิรมย์ / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
428.2 บ37น 
10 กลยุทธ์ ฝ่าด่านวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 52
   เจริญชัย สุขวณิช / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
330.9593 จ82ส 
10 หายนะภัยวันสิ้นโลก : ปัจจัยเสี่ยงซึ่งโลกต้องเผชิญก่อนจะไปสู่วันนั้น ..
   ดาณุภา ไชยพรธรรม / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
363.3495 ด36ส 
10 อาชีพอิสระ...หนทางสู่ความร่ำรวย
    / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
331.702 ส55 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [543]   [แสดง 20/10856 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.