เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
2 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
3 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
4 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
5 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
6 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
7 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
8 16 มกราคม ของทุกปี  วันครู
9 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.