. ปรัชญาโรงเรียน >>> เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง
 
 
 
  หน้าหลัก    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. เป็นผู้มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
 
 
นายไกร ธรรมากาศ
 
 
 
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
 
 
?
 
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.198.126.110
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,002
 
::.โรงเรียนปล้องวิทยาคม.:: Plongwittayakhom School
120 หมู่9 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
Tel : 053-954170  Fax : 053-954165
Email : pktcr@hotmail.com